top of page

เที่ยวโตเกียว 1 วันเต็ม

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในกรุงโตเกียว
รายละเอียด :

เวลา 08:00 ขึ้นรถพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ที่ สถานีชินจุกุ โตเกียว

 

โตเกียวทาวเวอร์
เวลา 09:00 ชมวิวมหานครโตเกียวจากมุมสูงระดับ333เมตรที่โตเกียวทาวเวอร์สีแดงโดดเด่น จากจุดชมวิวสามารถมองเห็น ย่านกินซ่า อ่าวโตเกียว ภูเขาไฟฟุจิ หรืออยากชมวิวยามค่ำคืนก็น่าสนใจไม่แพ้กัน

พิธีชงชา

เวลา 10:00 เรียนรู้ประวัติศาสตร์และปรัชญาแห่งการชงชา ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ของญี่ปุ่นที่มีมาตั้งแต่สมัยเอโดะ(ค.ศ.1603-1867)

พระราชวังอิมพีเรียล และ สะะพานแว่นตา (Nijubashi Bridge) 

เวลา 14:00 เยี่ยมชมสถานที่ประทับของสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะและสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะแห่งประเทศญี่ปุ่น ในสมัยเอโดะเคยเป็นที่พำนักของโชกุนโทคุกาวะ แต่ภายหลังการปฏิรูปเมจิ สถานที่แห่งนี้ได้กลายเป็นสถานที่ประทับของราชวงศ์อิมพีเรียล บริเวณพระราชวังประกอบด้วยสวนขนาดใหญ่ ล้อมรอบด้วยคูน้ำและกำแพงหิน โดยเปิดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเข้าชมได้

อาซาคุสะ และ โตเกียวสกายทรี

เวลา 15:00 เข้าสักการะเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดเซนโซจิ หรือ วัดโคมแดงชื่อดัง โดยสามารถเพิ่มความสนุกได้ด้วยการสวมกิโมโนเดินเล่นรอบๆวัด พลางช้อปปิ้งของฝากที่ระลึกและขนมย้อนยุคสไตล์ญี่ปุ่นนานาชนิด ณ ถนนนากามิเสะ

ย่านกินซ่า

เวลา 16:00 ช้อปปิ้ง ณ ย่านสินค้าแบรนด์ไฮเอนด์สุดหรูชื่อดัง

เวลาประมาณ 18:00 เดินทางกลับถึง สถานีชินจุกุ โตเกียว โดยสวัสดิภาพ

12,800JPY

1 ท่าน
ระยะเวลาจอง:
    20 มิถุนายน - 31 ธันวาคม 2018
หมายเหตุ:

1. จำเป็นต้องมีผู้เดินทางอย่างต่ำ 5 ท่าน

2. สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางได้ตามความเหมาะสม

3. ทัศนวิสัยของภูเขาไฟฟุจิขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

bottom of page