top of page

ทัวร์ฮาโกเนะ&ภูเขาไฟฟุจิ (1Day Trip) 

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติ
รายละเอียดทัวร์ :
เวลา 08:00 ขึ้นรถพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ที่ สถานีชินจุกุ โตเกียว
ทะเลสาบอาชิ
เวลา 10:00 ล่องเรือโจรสลัด ณ ทะเลสาบอาชิ ชมธรรมชาติอันสวยงามของทะเลสาบ หากสภาพอากาศดีสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟุจิจากบนเรือได้
รับประทานอาหารเที่ยง
เวลา 11:30 เราพร้อมจัดสรรบุฟเฟต์นานาชาติกว่า 60 ชนิด  หรือ อาหารพื้นเมืองชื่อดังแสนอร่่อยของจังหวัดยามานาชิ
 
Gotemba Premium Outlets 
เวลา 13:00 หนึ่งในเอ้าท์เล็ตช้อปปิ้งมอลล์ที่ใหญ่และเป็นที่นิยมที่สุดในญี่ปุ่น ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งได้โดยมีภูเขาไฟฟุจิเป็นฉากสวยงามอยู่เบื้องหลัง
Mt.Fuji 5 th station
เวลา 15:00  สามารถชมทัศนียภาพที่สวยงามโดยมีทะเลสาบทั้ง 5 แห่งล้อมรอบภูเขาฟูจิได้อย่างใกล้ชิด ทั้งยังสามารถเลือกซื้อของฝากที่ระลึกจากที่นี่ได้
เวลา 18:00 เดินทางกลับถึง สถานีชินจุกุ โตเกียว โดยสวัสดิภาพ

13,800JPY

1 ท่าน
ระยะเวลาจอง: ตลอดทั้งปี
หมายเหตุ:

1. จำเป็นต้องมีผู้เดินทางอย่างต่ำ 5 ท่าน

2. สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางได้ตามความเหมาะสม

3. ทัศนวิสัยของภูเขาไฟฟุจิขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

bottom of page